Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

SVATOPLUK KLIMEŠ - OHEŇ DO PAPÍRU NEZABALÍŠ III

Klimeš_2
Dveře do jara symbolicky otevře v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích na vernisáži 22. 3. 2018 v 17.30, Kouzelník ohně - Svatopluk Klimeš, výstavou s názvem Oheň do papíru nezabalíš III. Vizuální umělec Svatopluk Klimeš využívá očistnou, magickou sílu ohně k tvorbě i k dotváření maleb, kreseb, koláží nebo fotografií. Oheň používá buď přímo k propalování nebo ke kresbě kouřem, či nepřímo, kdy pracuje s popelem a dalšími výtvarnými technikami. V jeho dílech najdeme hravost, jemnou ironii, humor, ale i prostor pro zamyšlení. Speciálně pro tuto výstavu v Litoměřicích umělec dokončil několik nových prací, mezi nimi i další obraz ze série Boj o střed prostěradla a rozměrnou kouřovou „nástropní“ malbu Naše republika.

Pokračování zde

JARO V LITOMĚŘICÍCH S PERFORMANCÍ PATRIKA HÁBLA – UKRYTÝ MISTR


Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, v sobotu, dne 24. 3. od 14.00 hodin, již tradičně vítá jaro bohatým programem. Zatímco v předchozích letech se program Vítání jara zaměřoval hlavně na zvyky, které dříve doprovázely slavení Velikonoc, v letošním roce bude program obohacený i o rozměr liturgický, který k tomuto svátku samozřejmě patří.
Během tohoto odpoledne mohou například děti i dospělí vyzkoušet ve výtvarné dílně s názvem Křest ohněm - vytvořit dílo inspirované výstavou Svatopluka Klimeše s názvem Oheň do papíru nezabalíš III, užít si loutkovou pohádku studentů a absolventů DAMU, Katedry loutkového divadla - Dlouhý, Široký a Bystrozraký a oslavit Velikonoce v 16.00 hodin na výtvarné performanci Patrika Hábla – Ukrytý mistr, která bude spočívat v zakrytí gotické deskové malby Ukřižování z pašijového cyklu Mistra Litoměřického oltáře autorským plátnem vytvořeným přímo během výtvarné performance. Malba bude zakryta až do 29.3. 2018. 

Pokračování zde...

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH


SGVU v Litoměřicích - uliční průčelí

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích jsou zpřístupněny od roku 1958  v patrové budově o čtyřech křídlech kolem malého vnitřního nádvoří v Michalské ul. 7. Budova se rozkládá na místě dvou až tří gotických domů sjednocených renesanční přestavbou, uliční průčelí pochází z let 1720–1730. Expozice je rozdělena do několika sálů, v sále gotiky jsou vystavena díla nejvýznamnějších umělců své doby z oblasti Litoměřicka a severozápadních a severních Čech z období 14.–16. století, zásadní význam má deskový oltář Mistra Litoměřického oltáře z doby po 1500. Renesance je zastoupena díly Mistra IW, žáka Lucase Cranacha st., Mistra Slavětínského oltáře, oltářem z Kerhartic a dalšími. V sále baroka se setkáme například s mistrovskými díly Petra Brandla, Jana Kupeckého, Matyáše Bernarda Brauna. Závěr expozice tvoří umění 19. a počátku 20. století vůdčích umělců české výtvarné scény. Kromě dlouhodobých expozic jsou prezentovány dočasné výstavy zaměřené převážně na současnou uměleckou tvorbu.

Ze zadní strany k budově přiléhá parkán vymezený gotickými městskými hradbami. Parkán je do současné podoby upraven Václavem Ciglerem a sezonně je využíván k sochařským výstavám. Unikátní je sbírka naivního umění a art brut prezentovaná v samostatné budově na Mírovém náměstí 24. 

Galerie spravuje i významnou barokní architekturu, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, kde jsou v letní sezoně prezentovány krátkodobé výstavy.