Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích


KAMIL LHOTÁK2. 12. 2016 – 5. 3. 2017
 
Vernisáž výstavy 1. 12. 2016 v 17.30 hodin

Pozvánka na výstavu

Fotografie z vernisáže 1. 12. 2016

Autor výstavy: Jakub Sluka
Kurátorka výstavy: Olga Kubelková

Kamil Lhoták 1938-1968

KL 38–68 
Obrazy Kamila Lhotáka 

Kamil Lhoták, malíř a ilustrátor balónů, cyklistů a periferií, proslul svou osobitou poetikou. Připravovaná výstava v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích nemá za cíl představit jen jeden z úseků jeho širokého díla, ale naopak ho divákům prezentovat v celé široké škále motivů a stylů, a tak divákům umožnit sledovat názorový vývoj tohoto významného českého malíře 20. století.  
Projekt KL 38–68 volně navazuje na velmi úspěšnou výstavu Sic Itur Ad Astra v Museu Kampa z roku 2015. Ta tematizovala Lhotákovy přátelské vztahy s básníky a literáty, kteří společně sdíleli právě osobitý náhled na svět. 
Litoměřická výstava rozpracovává spojitost mezi Lhotákovými obrazy a básněmi Františka Hrubína, u nichž se provázanost ukázala jako nejzásadnější. František Hrubín, jeden z českých nejznámějších básníků, diváky provede Lhotákových raným dílem, vyznačujícím se silnými velkorysými tahy štětcem i námětovou různorodostí. V úvodu výstavy je představena Hrubínova báseň Modrá, přibližující právě Lhotákovu nejoblíbenější barvu, která se na jeho plátnech proměňuje v nekonečném množství odstínů. Hlavní skupinu vystavených obrazů tvoří díla ze soukromých sbírek, která nejsou divákům běžně přístupná. Ta budou doplněna o díla ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Musea Kampa. V soukromých sbírkách se povedlo dohledat i díla doposud naprosto neznámá, která budou představena divákům zcela poprvé, mezi jinými se jedná o obrazy Krajina oživená stroji, Balony na louce, V neděli na večer u jatek v Praze VII.
V rámci projektu vychází také katalog, jejímž cílem jsou především kvalitní reprodukce vystavených obrazů, umožňující detailní prozkoumávání děl. Řada obrazů prošla v nedávné době pečlivým restaurováním, díky němuž je možné vnímat Lhotákova díla v sytosti barev, stavu a působivosti, jako by je autor právě domaloval. 
 Výstava je pořádána ve spolupráci s Retro Gallery, která se dílem Kamila Lhotáka dlouhodobě zabývá.
 Kamil Lhoták_Hřbitov automobilůAktuality

6. 4. 2017 od 16.30 hodin

přednáška MgA. Pavla Karouse, Ph.D. ANTI-FASCIST ART Více

17. 3. - 23. 4. 2017

výstava Richard Konvička - Elektrický chodec do 23. 4. 2017 Více

Koncert v rámci 53. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2017

21. června 2017 (středa) v 19 hodin v bývalém jezuitskám kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Více

každou první středu v měsíci

je vstup do všech prostor galerie zdarma