Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

VÍTÁNÍ JARA V GALERII 2018

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, v sobotu, dne 24. 3. od 14.00 hodin, již tradičně vítá jaro bohatým programem. 
Během tohoto odpoledne mohou například děti i dospělí vyzkoušet ve výtvarné dílně s názvem Křest ohněm - vytvořit dílo inspirované výstavou Svatopluka Klimeše s názvem Oheň do papíru nezabalíš III, užít si loutkovou pohádku studentů a absolventů DAMU, Katedry loutkového divadla - Dlouhý, Široký a Bystrozraký a oslavit Velikonoce v 16.00 hodin na výtvarné performanci Patrika Hábla – Ukrytý mistr, která bude spočívat v zakrytí gotické deskové malby Ukřižování z pašijového cyklu Mistra Litoměřického oltáře autorským plátnem vytvořeným přímo během výtvarné performance. Malba bude zakryta až do 29.3. 2018. Tato první výtvarná intervence do stálé expozice galerie v Litoměřicích volně připomíná křesťanskou tradici zahalovat v postní době v kostelích oltářní obrazy. Během tohoto času se člověk mohl v oproštěném prostoru více soustředit na vlastní rozjímání a duchovní prožitek postní doby. 
Oslavu Velikonoc v 16.30 hodin v galerii z historického a liturgického pohledu osvětlí přednáška probošta Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích Jiřího Hladíka. 

Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Vítání jara v galerii
úvodní stránka