18. května 2018 Mezinárodní den muzeí a galerií - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

18. května v rámci Dne muzeí a galerií je vstupné do expozic Severočeské galerie zdarma