Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích


KLUB PŘÁTEL GALERIE


Klub přátel galerie byl založen v roce 1970 jako spolek zájemců o výtvarné umění. Jeho hlavní činností bylo pořádání různých přednášek, besed, návštěv ateliérů, koncertů a zájezdů.

Ke dni 1. 1. 2017 bude činnost Klubu přátel galerie ukončena, a to zejména proto, že bychom museli klub nejpozději k tomuto datu nechat zaregistrovat jako spolek, a tím i zcela oddělit činnost klubu od Severočeské galerie výtvarného umění, která doposud byla jeho zázemím. Hledali jsme různá řešení a konzultovali je i s právníky Ministerstva kultury, ale výjimky bohužel neexistují. Vzhledem k výši členských příspěvků by se činnost klubu prakticky zastavila. I nadále budeme pro Vás pořádat zájezdy a přednášky, tentokrát už pod hlavičkou Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Ruší se tedy jen volný vstup do galerie.

Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích pořádaných SGVU v Litoměřicích, zašlete e-mail se subjektem INFO SGVU na adresu: sekretariat@galerie-ltm.cz


Aktuality

6. 4. 2017 od 16.30 hodin

přednáška MgA. Pavla Karouse, Ph.D. ANTI-FASCIST ART Více

17. 3. - 23. 4. 2017

výstava Richard Konvička - Elektrický chodec do 23. 4. 2017 Více

Koncert v rámci 53. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2017

21. června 2017 (středa) v 19 hodin v bývalém jezuitskám kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Více

každou první středu v měsíci

je vstup do všech prostor galerie zdarma
Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Klub přátel
úvodní stránka