Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Stálá expozice

Sbírka starého umění

Sbírka starého umění je dokladem toho, jak významným kulturně sociálním místem byly v proměnách věků Litoměřice. Těžiště stálé expozice galerie spočívá ve výtvarném umění oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech období 14. až 16. století.

Sbírka barokního umění

Umění baroka je typické svou dynamikou a okázalostí. Zastoupena je jak sochařská tak malířská tvorba autorů pro české umění zásadních – Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna, Jana Kupeckého a dalších.

Sbírka 19. a 20. století

Závěr stálé expozice galerie tvoří umění 19. a 20. století. V tomto období se umělecké styly střídaly mnohem rychleji než dříve, popřípadě působily souběžně. V expozici se snažíme tuto pestrost zachytit v nejširší možné míře. Prezentujeme díla klasicistní, díla z období romantismu a realismu, zastoupena je i secese.

Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích  > Sbírky  > Stálá expozice
úvodní stránka