Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Prodej publikací

Alfred Kubin a Sascha Schneider
Autor textu: Adam Hnojil. Celkem 120 stran, četné barevné reprodukce. Vydala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a nakladatelství Patrik Šimon – Eminent v roce 2014.

Publikace poprvé reprodukuje celé Kubinovo album Facsimiledrucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin a Schneiderův cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider a představuje tak reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech.
V Kubinově díle se nalézají pro české prostředí četné paralely (např. Josef Váchal), zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí. Jak u Kubina, tak u Schneidera jsou zajímavá zejména stylová a psychologická východiska, jejichž analýza může hodně napovědět o duchovním klimatu na přelomu 19. a 20. století.

Kniha je doplněna o kresebné materiály z fondů Národní galerie v Praze, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastní galerie v Liberci, Landesmusea Linz a několika soukromých sbírek v České republice.
Cena:450.00 Kč
Počet kusů:  
Zpět na seznam zboží