Měsíc: Květen 2005

Home / 2005 / Květen

Od země přes kopec do nebe… o chůzi, poutnictví a posvátné krajině

19. května – 7. srpna 2005 věnováno Karlu Hynku Máchovi “Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou.?” Karel Hynek Mácha Autor výstavy: Jiří Zemánek Kurátorky výstavy: Jiřina Kumstátová, Alena Beránková V dnešní době totální mobility a automobilizace společnosti jsou chůze a s ní spojený fenomén poutnictví objevovány nejen jako krátkodobé formy relaxace, ale...

19. 5. 20053. 7. 2019