Měsíc: <span>Červen 2010</span>

Home / 2010 / Červen
Jan Hendrych a Richard Konvička – Maso a kost / dvě podoby figurace

Jan Hendrych a Richard Konvička – Maso a kost / dvě podoby figurace

25. 6. – 12. 9. 2010 Kurátor: Richard Drury, Kurátoři za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, MgA. Jan Brodský Profesor pražské AVU sochař Jan Hendrych (1936) pochází z umělecké rodiny, VŠUMPRUM vystudoval u Josefa Wagnera. Dokonale ovládá klasickou realistickou modelaci. Věnuje se především figurální tvorbě, ale cizí mu nejsou ani abstraktnější formy. Figuru chápe jako symbolické vyjádření lidské...

25. 6. 20102. 7. 2019
Zdenka Marie Nováková – Obrazové cykly

Zdenka Marie Nováková – Obrazové cykly

23. 4. – 6. 6. 2010 Kurátor: PhDr. Jaromír Zemina Kurátor za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, MgA. Lucie Petrasová, PhDr. Ĺubomír Turčan Autorka absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, soukromě pokračovala ve studiu malby. V letech 1968-1990 pracovala jako pedagožka na pražské AVU. Od roku 1997 působí na Katedře architektury ČVUT v Praze. Kromě architektonické činnosti také maluje...

23. 6. 20102. 7. 2019
Martin Tomášek – Labyrintem zapomenutých rozhovorů

Martin Tomášek – Labyrintem zapomenutých rozhovorů

18. 6. – 25. 7. 2010 Kurátor: MgA. Jan Brodský LABYRINTEM ZAPOMENUTÝCH ROZHOVORŮ Labyrint často bývá používaný jako překážka k dosažení cíle, nebo jeho ochrany, jindy jako nutná zábrana donucující bloudícího k zastavení, k zamyšlení a k úvaze nad směrem, kterým se vydat. Ochranný charakter labyrintu znemožňuje přístup nezasvěceným k vážným a snadno zneužitelným poznáním, a tak temní démoni bloudí ve spletitých uličkách...

18. 6. 20102. 7. 2019