Tisková zpráva k ukončení činnosti ředitele SGVU

Tisková zpráva k ukončení činnosti ředitele SGVU

Zástupci odborné veřejnosti, umělci, stejně jako zaměstnanci Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a její ředitel PhDr. Jan Štíbr jsou překvapeni výsledkem jednání Rady Ústeckého kraje ze dne 20. 11. 2019. Rada na svém zasedání rozhodla, bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení, o neprodloužení smlouvy řediteli Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích PhDr. Janu Štíbrovi, stejně jako dalším dvěma ředitelům krajských institucí, galerie v Lounech a muzea v Teplicích a chystá se v příštím roce vypsat nová výběrová řízení na jejich místa. A to v době, kdy SGVU Litoměřice nyní připravila tři unikátní výstavy, mezi které patří i výstava konaná ve spolupráci s Biskupstvím v Litoměřicích a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Jedná se o výstavu Na rozhraní času – biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna, nad kterou převzalo záštitu  Ministerstvo kultury ČR, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a Jeho Exellence Jan Baxant, biskup litoměřický a starosta města Litoměřice a senátor Ladislav Chlupáč. Souběžně galerie zahájí v Galerii a muzeu litoměřické diecéze výstavu nazvanou Cranach a severozápadní Čechy pořádanou ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

  Přestože PhDr. Jan Štíbr jak po stránce manažerské i odborné naprosto splnil vše, s čím vyhrál výběrové řízení na místo ředitele SGVU v Litoměřicích konané v roce 2017, radní rozhodli, že smlouvu Štíbrovi neprodlouží, ale připraví další výběrové řízení v příštím roce. Jejich rozhodnutí se týká i ředitelky galerie Benedikta Rejta v Lounech PhDr. Alice Štefančíkové a ředitele muzea v Teplicích Mgr. Radka Spály.

Ředitel galerie PhDr. Jan Štíbr k tomu říká: „Rozhodnutím radních jsem překvapen a rozčarován.  Připadá mi nelogické, že pokud vyhraji výběrové řízení s projekty, které beze zbytku splním a za celé dva roky jsem neobdržel vůči své práci žádnou námitku od mých nadřízených, ba naopak, tak mně není prodloužena smlouva a na mé místo stejně jako u dalších dvou ředitelů je opět nachystáno výběrové řízení!? Během těchto dvou let mohli návštěvníci u nás shlédnout mnoho žánrově rozličných výstav – namátkou z děl umělců skupiny 100 + 1 Hollar, Arnošta Paderlíka, Václava Cíglera, Šárky Radové, výstava krajinomalby Severozápadních Čech v 19. Století, Augusta Piepenhagena, sochařů Libora Piskláka či Zdeňka Šimka, Kamila Lhotáka, jednotlivé umělce l´art brut a naivního umění a nyní i Lucase Cranacha st., biskupa Emanuela Arnošta Valdštejna, ale i Zdeňka Sýkory, Kamila Linharta či Vladislava Mirvalda.“ Ředitel galerie dále dodává: „Je zajímavé, že ve strohém oznámení od vedoucího Odboru kultury Ústeckého kraje Adama Šrejbra jsem se dozvěděl, že do rady bylo jím podáno variantní řešení mého funkčního období. Příliš nerozumím tomu, proč tak učinil? Běžné je, pokud nejsou problémy s prací ředitele, že je jeho funkce prodloužena na dobu neurčitou. Ze zápisu z rady jsem se také mnoho nedozvěděl,“ dodává ředitel.

Zástupci odborné veřejnosti a umělců považují neprodloužení smlouvy řediteli PhDr. Janu Štíbrovi také za nešťastné a nekoncepční. Prof. PhDr. Vít Vlnas z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy k tomu říká:

S Janem Štíbrem se mi vždy dobře spolupracovalo, je to profesionální a manažersky naprosto kompetentní ředitel, který dokáže vytyčit kvalitní dramaturgii galerie. Poněkud nejasná kritéria obsazování vedoucích míst příspěvkových organizací – muzeí a galerií v gesci Ústeckého kraje byla v nedávné minulosti dokonce předmětem jednání Uměleckohistorické společnosti. Její výbor tehdy jasně konstatoval, že odbornost, zkušenosti v oboru a znalost sbírkových fondů by měly mít vždy přednost před účelovými hledisky. V žádném případě se nemohou odborné instituce stávat odkladištěm vysloužilých krajských funkcionářů či jejich rodinných příslušníků; pevně ale věřím, že to v daném případě nehrozí.

Vedoucí Spolku výtvarných umělců Mánes Ivan Exner říká: „Považujeme tento krok radních Ústeckého kraje za naprosto nekoncepční počínání, kdy těsně před Vánoci a koncem funkčního období není připravené výběrové řízení, není jasné, kdo instituci i odpovědnost za ní převezme. Lze to tedy považovat za úmysl zbavit se kvalifikovaných ředitelů.“

 

Zpráva ke stažení zde

 

Kontakty pro novináře:

Ředitel galerie PhDr. Jan Štíbr, tel. 604 233 795, reditel@galerie-ltm.cz, v kopii prosím jan.stibr@tiscali.cz

Tisková mluvčí galerie Šárka Pražáková, tel. 775 919 690, sarka.prazakova@galerie-ltm.cz, v kopii prosím sarka.prazakova@centrum.cz, e-mail galerie byl nedávno přeinstalován, může se vyskytnout chyba.