Ze sbírek SGVU v Litoměřicích: Gotika

Ze sbírek SGVU v Litoměřicích: Gotika