Máchovskou krajinou

Máchovskou krajinou

5. 6. – 6. 9. 2020

Vernisáž výstavy: 4. 6. 2020 od 17:30 hodin

Karel Hynek Mácha (1810–1836) je nezastupitelným reprezentantem romantismu, básníkem, který, ač se dožil pouhých 26 let, povznesl svou tvorbou českou poezii na světovou úroveň. Výstava, pořádaná k 210. výročí narození Karla Hynka Máchy, nabídne návštěvníkům dobově rozdílné reflexe Máchovy literární tvorby, od romantismu přes realismus, surrealismus až po současnost. Zaměří se také na romantické tendence ve výtvarném umění obecně. Výstava bude rozdělena do tří tematických okruhů, věnujících se lásce, smrti a krajině/poutnictví. Mezi vystavujícími budou autoři Adolf Kosárek, Antonín Mánes, Josef Mánes, Josef V. Myslbek, Pavel Nešleha, Jan Preisler, Toyen, Jindřich Štyrský, ze současných autorů pak Patrik Hábl, Jolana Havelková, Jan Hísek, Igor Hlavinka, Josef Hnízdil, Václav Jirásek, Ivan Ouhel, František Skála nebo Miloš Šejn.

K výstavě bude vydán obsáhlý katalog s četnými reprodukcemi.

Spolu se jmenovanou výstavou budou v rámci cyklu Minigalerie prezentovány ilustrace Máchovy literární tvorby ze sbírek litoměřické galerie, zastoupeni budou autoři Václav Hejna, František Kobliha, Jan Konůpek a Zdeněk Sklenář.