Autor: admin (Barbora Klipcová)

Home / admin
Jan Hendrych a Richard Konvička – Maso a kost / dvě podoby figurace

Jan Hendrych a Richard Konvička – Maso a kost / dvě podoby figurace

25. 6. – 12. 9. 2010 Kurátor: Richard Drury, Kurátoři za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, MgA. Jan Brodský Profesor pražské AVU sochař Jan Hendrych (1936) pochází z umělecké rodiny, VŠUMPRUM vystudoval u Josefa Wagnera. Dokonale ovládá klasickou realistickou modelaci. Věnuje se především figurální tvorbě, ale cizí mu nejsou ani abstraktnější formy. Figuru chápe jako symbolické vyjádření lidské...

25. 6. 20102. 7. 2019
Zdenka Marie Nováková – Obrazové cykly

Zdenka Marie Nováková – Obrazové cykly

23. 4. – 6. 6. 2010 Kurátor: PhDr. Jaromír Zemina Kurátor za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, MgA. Lucie Petrasová, PhDr. Ĺubomír Turčan Autorka absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, soukromě pokračovala ve studiu malby. V letech 1968-1990 pracovala jako pedagožka na pražské AVU. Od roku 1997 působí na Katedře architektury ČVUT v Praze. Kromě architektonické činnosti také maluje...

23. 6. 20102. 7. 2019
Martin Tomášek – Labyrintem zapomenutých rozhovorů

Martin Tomášek – Labyrintem zapomenutých rozhovorů

18. 6. – 25. 7. 2010 Kurátor: MgA. Jan Brodský LABYRINTEM ZAPOMENUTÝCH ROZHOVORŮ Labyrint často bývá používaný jako překážka k dosažení cíle, nebo jeho ochrany, jindy jako nutná zábrana donucující bloudícího k zastavení, k zamyšlení a k úvaze nad směrem, kterým se vydat. Ochranný charakter labyrintu znemožňuje přístup nezasvěceným k vážným a snadno zneužitelným poznáním, a tak temní démoni bloudí ve spletitých uličkách...

18. 6. 20102. 7. 2019
Lenka Vilhelmová – Panta rei – Vše plyne

Lenka Vilhelmová – Panta rei – Vše plyne

26. 2. – 11. 4. 2010 Kurátor: PhDr. Jan Kříž, PhDr. Jiří Šetlík za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, Bc. Jaroslava Píchová Lenka Vilhelmová je přední česká grafička, která za svou tvorbu získala řadu významných ocenění. Její tvorba je známá i v zahraničí. Stejně důležité je však i její dílo malířské, které se  již v osmdesátých letech podílelo na...

26. 2. 20102. 7. 2019
Jindřiška, Pravoslav a Šárka Radovi – Ohlednutí

Jindřiška, Pravoslav a Šárka Radovi – Ohlednutí

4. 12. 2009 – 14. 2. 2010 PhDr. Jana Orlíková Kurátor: Jan Štíbr a Alena Beránková Výstava keramické a sochařské tvorby tří členů rodiny Radových. Výtvarný talent se v této rodině dědí již vlastně čtvrtou generaci. Zakladatel tradice Petr Rada, otec známého malíře a významného člena Umělecké besedy Vlastimila Rady, byl profesorem kreslení a velmi slušně maloval. Pravoslav Rada, jediný...

4. 12. 20092. 7. 2019
Jaroslav Pášil – Přítomnost Paměti

Jaroslav Pášil – Přítomnost Paměti

9. 10. 2009 – 22. 11. 2009 V životě univerzitního profesora Jaroslava Prášila převládá jeden princip, z něhož pak napájí energii pro svou uměleckou tvorbu. Je to fenomén, který se většinou pojmenovává jako lidové řemeslo. To, co tradiční lidová řemeslná výroba po celá staletí vytvářela a zdokonalovala, přičemž se snoubila v tomto procesu řemeslná dokonalost, tj. technická kvalita, s estetickou...

9. 10. 20092. 7. 2019
Umělecká beseda – Věčná pomíjivost

Umělecká beseda – Věčná pomíjivost

12. 7. – 27. 9. 2009 koncepce a výběr exponátů: Richard Drury kurátor: Jan Štíbr, Jan Brodský Výstava, koncipovaná přímo do prostor bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, představí tvorbu vybrané skupiny členů výtvarného odboru Umělecké besedy. Zaměřuje se především na tematiku, která protíná tvorbu velké části členů Umělecké besedy: kontemplativní vědomí o zranitelnosti a nestálosti, které...

12. 7. 20092. 7. 2019
Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

18. 6. – 23. 8. 2009 kurátoři: Jan Štíbr, Lubomír Turčan, Jaroslava Píchová, Alena Beránková v prostorách Galerie Klementinum – Národní knihovna v Praze pozvánka na výstavu zde Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje to nejlepší ze svých sbírek v prostorách Klementina – Národní knihovna v Praze. Tematicky výstava obsáhla výtvarné umění – obrazy, kresby, plastiky – od...

18. 6. 20092. 7. 2019
Jaroslav Hovadík – Hovadík je všade Hovadík

Jaroslav Hovadík – Hovadík je všade Hovadík

1. 5. 2009 – 7. 6. 2009 Kurátor: Ludvík Ševeček, Jan Brodský ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně Zlínský rodák Jaroslav Hovadík (1935), který od roku 1968 působí v zahraničí a v posledních letech i v Litoměřicích, patří nepochybně k předním osobnostem českého umění. V letech 1952 – 65 studoval na SPUŠ v Uherském Hradišti a 1955 – 57 na AVU v Praze (prof....

1. 5. 20093. 7. 2019
Václav Benda – Multifocus

Václav Benda – Multifocus

12. 3. 2009 – 19. 4. 2009 Kurátorka: Jaroslava Píchová ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci Liberecký rodák Václav Benda (*1948) vystudoval Akademii výtvarného umění v letech 1975-81 u prof. Karla Součka. Společně s generací 80. let se jeho tvorba odvíjela od klasické malby se zaměřením na figuru, která v jeho díle převažuje stále. Svými díly Benda reaguje na současné...

12. 3. 20093. 7. 2019