Rubrika: Archiv výstav 2002

Home / Archiv / Archiv výstav / Archiv výstav 2002

Josef Šíma – kresby

5. 12. 2002 – 9. 3. 2003 Josef Šíma se narodil v roce 1891 v Jaroměři ve východních Čechách. Právě kraj, který si pamatoval ze svého dětství, se svou barevností často objevuje na Šímových obrazech a kresbách. Velký vliv na tvorbu v době jeho studií na Akademii výtvarných umění v Praze měl profesor Jan Preisler. Šíma byl nadán nejen umělecky,...

5. 12. 20023. 7. 2019

Karel a Jiří Kleinovi

10. 10. – 24. 11. 2002 Karel Klein (1932) je malíř, bývalý pedagog na středních školách v Litoměřicích a na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Maluje portréty i krajiny, zajímá se o figurativní tvorbu. Jiří Klein (1939 – 1989) byl sochař nejčastěji pracující s kamenem.

10. 10. 20023. 7. 2019

Emil Filla

11. 7. – 29. 9. 2002 Emilu Fillovi (1882 – 1953), bez jehož mnohostranné tvůrčí aktivity si nelze českou kulturu 20. století představit, stále ještě tato kultura leccos dluží. Dosud nebyla vydána monografie, která by patřičně vyčerpávající měrou registrovala a hodnotila Fillovo celé mimořádně početné dílo, dosud nebyla uspořádána stejně obsáhlá výstava umělcovy tvorby se všemi...

11. 7. 20023. 7. 2019

Alena a Michal Bílkovi

16. 5. – 30. 6. 2002 Výstavu a katalog připravil PhDr. Jan Kříž. Grafické listy Aleny Bílkové citlivě zobrazují často téměř neviditelné přírodní procesy jako je klíčení rostlin nebo chvění vodní hladiny. Jemné rýhy do kovových ploch, barevné perforace přenesené do papíru upomínají k meditativní tradici, v českém výtvarném umění reprezentované například dílem Josefa Šímy nebo Jiřího...

16. 5. 20023. 7. 2019

Tomáš Vosolsobě

28. 3. – 5. 5. 2002 Výstavu a katalog připravila PhDr. Eva Petrová. Tomáš Vosolsobě (1937) vystudoval AVU v Praze, roku 1957 začínal se symetrickými otisky, které – podle jeho vlastních slov – dodaly obrazům určitou stabilitu, ale zároveň i napětí. “Symetrická hříčka” je více či méně obsažena v jeho tvorbě dodnes. Díla z posledních let se vyznačují jasnou barevností nelomených...

28. 3. 20023. 7. 2019