Rubrika: Michalská

Home / Objekty / Michalská
Krátký dokumentární záznam výstavy Finis Terrae – Bretaň českým pohledem

Krátký dokumentární záznam výstavy Finis Terrae – Bretaň českým pohledem

Právě jsme pro vás zpřístupnili krátký dokumentární film, který vznikl jako záznam výstavy Finis Terrae – Bretaň českým pohledem. Výstavu jsme museli na podzim 2020 předčasně ukončit z důvodu opatření vyplývajících z pandemické krize. Děkujeme všem institucím i jednotlivcům – zapůjčitelům prezentovaných exponátů i autorům vystavených uměleckých děl – za laskavou podporu vzniku tohoto díla. Děkujeme...

26. 1. 20214. 2. 2021
UZAVŘENÍ GALERIE

UZAVŘENÍ GALERIE

Od pátku 18. 12. 2020 jsme z důvodu implementace vládních nařízení opět pro veřejnost uzavřeni. Bohužel naše výstavy nemají zahraniční partnery, ani obrazy v galerii neprodáváme, a tak nám nezbývá než čekat. Čekat, až PES povolí. Chystali jsme se mít otevřeno o všech svátečních dnech, chtěli jsme vám zpřístupnit mimořádné kulturní zážitky, těšili jsme se na...

14. 12. 202016. 12. 2020
Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze

Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 10. prosinec 2020–18. duben 2021 Autorky výstavy: Michaela Ottová (SGVU), Helena Zápalková (MUO) Kurátorky: Alena Beránková, Michaela Ottová Odborná spolupráce: Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová Výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze je druhou částí unikátního projektu Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích...

10. 12. 202017. 2. 2021
Běla Kolářová z cyklu Minigalerie

Běla Kolářová z cyklu Minigalerie

Doba trvání výstavy: 10. 12. 2020 – 18. 4.2021 Autorský tým: Tomáš Winter a studenti semináře Katedry dějin umění FF UP v Olomouci Kurátorka za SGVU: Alena Beránková Výstava představí v rámci cyklu Minigalerie soubor osmi prací Běly Kolářové (1923–2010) z majetku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Díla vznikla v šedesátých letech, v nejsilnějším tvůrčím období autorky....

10. 12. 202011. 12. 2020
Znovuotevření Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Znovuotevření Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Od 4. 12. 2020 bude pro veřejnost otevřena výstava Andrey Králové Všechny krásy světa v Galerii Gotické dvojče. Od 4. 12. 2020 také obnovujeme provoz v Muzeu a galerii litoměřické diecéze a v Muzeu insitního umění a art brut. Provoz SGVU probíhá podle aktuálně platných protiepidemických opatření. Prosíme – dbejte pokynů pracovníků SGVU. Děkujeme

2. 12. 20202. 12. 2020
UZAVŘENÍ GALERIE

UZAVŘENÍ GALERIE

DO 1. 12. 2020 JSOU Z DŮVODU STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VŠECHNY VÝSTAVY A OBJEKTY SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY.    

9. 10. 202018. 11. 2020
Omezení provozu knihovny

Omezení provozu knihovny

Oznamujeme, že až do odvolání bude z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti odpovědného pracovníka omezen provoz knihovny SGVU. Prosíme – žádosti o práci s knihovními dokumenty zasílejte na e-mail: info@galerie-ltm.cz, vašim žádostem se pokusíme vyhovět operativně dle našich provozních možností. V žádosti vždy uvádějte signaturu knihovního dokumentu dle katalogu knihovny SGVU, který najdete zde: https://muzeum.tritius.cz/library/sgvultm.

22. 9. 202022. 9. 2020
Změna vedení SGVU v Litoměřicích

Změna vedení SGVU v Litoměřicích

Změna ve vedení Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Rada Ústeckého kraje na své 105. schůzi dne 5. 8. 2020 jmenovala dle ust. § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) do funkce ředitelky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, od 1. září 2020 PhDr. Danu Veselskou, Ph.D. (*...

2. 9. 20208. 9. 2020
Uzavření depozitáře

Uzavření depozitáře

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích oznamuje, že od 2. 9. 2020 do odvolání z důvodu probíhající inventarizace všech podsbírek sbírky SGVU uzavírá depozitáře své sbírky. Po dobu uzavření depozitářů není možné manipulovat se sbírkovými předměty, tzn. vyjímat a vkládat sbírkové předměty z a do depozitářů, zpřístupňovat sbírkové předměty ke studiu či provádět rešerše sbírkových předmětů nad...

2. 9. 20202. 9. 2020