Lidé

Home / Lidé

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
ředitelka, statutární zástupce organizace

 

ÚSEK PÉČE O SBÍRKU

 

Mgr. Alena Beránková
kurátorka podsbírek Malba a Grafika a kresba

 

PhDr. Ľubomír Turčan
kurátor podsbírky Plastika, tajemník Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

 

MgA. Lucie Petrasová
správkyně sbírky, konzervátorka prací na papíře

 

ÚSEK TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ

 

Bc. Martin Pokuta
provozně-technický pracovník, vedoucí úseku

 

Jindřich Krůta
správce objektů, řidič

 

Karel Matoušovský
správce objektů, řidič

 

Jaroslava Kočová
uklízečka

 

Lenka Slezáková
uklízečka

 

ÚSEK PROVOZNĚ – EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

 

Bc. Hana Kunešová
ekonomka, zástupkyně ředitelky

 

ÚSEK ADMINISTRATIVY A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

 

Mgr. Barbora Klipcová
produkční, marketingový specialista

 

Alena Karasová
referent majetkové správy a spisové služby

 

Marie Hrubá
knihovnice

 

Osobní emailové adresy pracovníků Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace jsou tvořeny ve formátu ‘jmeno.prijmeni@galerie-ltm.cz’.