O nás

Home / O nás

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje od roku 2001. Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a dle změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy. SGVU v Litoměřicích se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do současnosti, na evropské umění 16.–20. století a na sbírání, uchovávání, prezentování a studium naivního umění, a to celostátně. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním výstavním programu, ale i na výstavách dalších institucí ať už doma nebo v zahraničí. SGVU v Litoměřicích byla otevřena pro veřejnost v roce 1958 a řadí se tak k nejstarším muzeím umění v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá čtyři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 7 je tzv. hlavní budova, kde se nachází stálá sbírka českého výtvarného umění 14. až počátku 20. století a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24 je v předním traktu umístěna Galerie a muzeum litoměřické diecéze a v zadním traktu pak stálá expozice naivního umění a l´art brut. Pro sezónní výstavy je využíván bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. SGVU v Litoměřicích je členem profesního sdružení Rady galerií ČR.

Galerie Gotické dvojče

Galerie Gotické dvojče

Jednorázové výstavy v historicky unikátním nejstarším měšťanském domě v Litoměřicích