Povinně zveřejňované informace

Home / O nás / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje od roku 2001. Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č. 122/200 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a dle změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu naleznete zde

4. Kontaktní spojení

Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Michalská ulice 7

412 01 Litoměřice

ID datové schránky:  uv4xjhm

Adresa internetových schránek: www.galerie-ltm.cz

Telefonní číslo: 416 732 382

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu: 103128389/0800

6. Identifikační číslo IČ

IČ: 0083 259

7. Daňové identifikační číslo DIČ

DIČ: CZ083259, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Zřizovací listinu naleznete zde

Výroční zprávy naleznete zde

Rozpočty a střednědobé výhledy naleznete zde

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace leze podávat písemně či osobně na adrese: Michalská 7, Litoměřice

Elektronicky na emailovou adresu info@galerie-ltm.cz

Prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky:  DSuv4xjhm

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace leze podávat písemně či osobně na adrese: Michalská 7, Litoměřice

Elektronicky na emailovou adresu info@galerie-ltm.cz

Prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky:  DSuv4xjhm

11. Opravné prostředky

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§6),

– odložení žádosti  (§14 odst. 5 pism. c)

– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Ústecký kraj) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

12. Formuláře

13. Popisy postupů

14. Předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Zákon č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Úhrady za poskytovaní informací

16. Licenční smlouvy

17.  Výroční zprávy

Výroční zprávy naleznete zde