Otakar Lebeda

* 1877 Praha † 1901 Malá Chuchle

studia:

1892–1897 Akademie v Praze 1898 se učil u G. Courtoise a R. X. Prineta v italské soukromé škole

spolky:

od roku 1899 byl členem Krasoumné jednoty

dílo:

Franz Liebich 

* 1778 Žibřidice u Jablonného † 1830 Praha

studia: 

Akademie v Praze a v Drážďanech

dílo:

Antonín Machek 

* 1775 Podlažice u Chrasti u Chrudimi † 1844 Praha

studia:

kabinetní malířství u V. Zitty, malířství u V. Tuvory a L. Kohla 1799 Akademie ve Vídni

dílo:

Antonín Mánes

* 1784 Praha † 1843 Praha

studia:

1806–1817 Akademie v Praze, ateliér Karla Postla od roku 1836 krátce vyučoval na krajinářské škole pražské akademie

dílo:

Josef Mánes

* 1820 Praha † 1871 Praha

studia:

1835−1840 Akademie v Praze, ateliér Františka Tkadlíka následně studoval soukromně v Mnichově

spolky:

patřil k vedoucím osobnostem Jednoty umělců výtvorných a Umělecké besedy

dílo:

Amálie Mánesová

* 1817 Praha † 1883 Praha

1853 založila vlastní zvláštní školu malby především pro paní a dívky ze šlechtických a měšťanských rodin

dílo:

Josef Navrátil 

*  1798 Slaný † 1865 Praha 

studia:

1819−1823 Akademie v Praze hodně cestoval po Německu a Švýcarsku

dílo: