Nazí. Přirozeně. / Naked. Naturally.

0 out of 5

120.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 29. 6. do 25. 9. 2022.

Texty: Dana Veselská
Fotografie:
© Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
© České přístavy, a. s. (Ondřej Polák)
© Galerie umění Karlovy Vary (Bořivoj Hořínek)
© GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora (Oto Palán, Robert Portel, Zdeněk Matyásko)
© Městská galerie Litomyšl (Ondřej Polák)
© Moravská galerie v Brně
© SGVU v Litoměřicích, Ondřej Polák, Jan Brodský, Oto Palán
© Severočeská sbírka (Ondřej Polák)
© Robert Dětinský
© Kryštof Hošek
© Ondřej Polák
© Marcel Rozhoň
Grafická úprava: Pavel Kadlec
Formát: 223 x 224 mm
Počet stran: 83 s.

© Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2022

Náklad: 550 ks
ISBN 978-80-877784-73-0
anglické resumé: Adrian Dean