Internet

Galerie a muzeum litoměřické diecéze sídlí v původně gotickém domě čp. 24 na Mírovém náměstí, kde jsou od roku 1995 zpřístupněna díla ze sbírek Diecéze litoměřické. Středověká stavba s letopočtem 1513 ve štítku nad oknem prvního patra a s podloubím bývala původně dvoupatrová, v přízemí zachovává dispozici mázhausu se schodištěm do horních prostor domu.

Muzeum litoměřického biskupství bylo svým založením roku 1885 nejstarší v rakousko-uherské monarchii a znovu zpřístupněné veřejnosti jako první po roce 1989. Nejstaršími uměleckými díly jsou kamenné románské plastiky evangelistů a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1180-1190. Zcela výjimečným a zásadním dílem je nizozemská práce – deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly. Mezi další skvosty patří obraz Sv. Antonína poustevníka od Lucase Cranacha st. Barokní umění prezentují díla Karla Škréty, Antona Kerna, Václava Vavřince Reinera a Matyáše Bernarda Brauna. V expozici je rovněž vystaveno umělecké řemeslo.

Odkaz na stránky Diecéze litoměřické


Otevřeno:

Denně mimo pondělí duben–září: 9–12 a 13–18 hodin, říjen–březen: 9–12 a 13–17 hodin

Vstupné:

Plné vstupné: 20 Kč
Snížené vstupné: 10 Kč
Rodinné vstupné a držitelé Rodinných pasů (2 dospělí a nejméně 1 dítě): 25 Kč
Školy: 5 Kč

Expozice naivního umění:
Plné vstupné: 10 Kč
Rodinné vstupné a držitelé Rodinných pasů (2 dospělí a nejméně 1 dítě): 50 Kč

Volný vstup: Děti do 6 let, tisk, držitelé karet ICOM, UHS, RG ČR, studenti odborných vysokých škol, pedagogický doprovod