Internet

Sekularizovaný kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je významnou památkou barokní architektury. Spolu s areálem starší jezuitské koleje tvoří urbanistickou dominantu Litoměřic. Budován byl jako jezuitský kostel v letech 1701−1731 architektem Oktaviánem Broggiem (v počátečních fázích stavby za účasti jeho otce Giulia). Působivý interiér kostela umocňuje výzdoba realizovaná v průběhu druhé poloviny 18. století. Iluzivní hlavní oltář vytvořil Josef Kramolín ve spolupráci s Adamem Lautererem v roce 1772.

Po zrušení jezuitského řádu v průběhu josefinských reforem byl kostel využíván jako pivovarský sklad. V roce 1818 byl však znovu vysvěcen a bohoslužby se zde sloužily ještě v padesátých letech 20. století. Od roku 1965 sloužil Severočeské galerii jako depozitář a dílny, později jej využíval Okresní národní výbor pro svůj archiv. Od roku 1992 spravuje kostel, jehož vlastníkem je nyní Ústecký kraj, opět Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která jej v letní sezoně využívá pro pořádání výstav.


Otevřeno:

Červen – září: denně 10–18 hodin

Vstupné:
Plné: 25 Kč
Snížené: 10 Kč
Rodinné: 50 Kč

Na snížené vstupné mají nárok osoby mladší 19 let, osoby starší 60 let, držitelé platného průkazu ISIC a ITIC (19–60 let).

Volný vstup: držitelé průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP-P), držitelé karet AMG ČR, ICOM, RG ČR, pracovníci příspěvkových organizací Ústeckého kraje.