Internet

Soubor výjimečných dokladů malířství a sochařství severočeského regionu z období 13.–16. století byl budován od 2. poloviny 50. let 20. století a k jeho první veřejné prezentaci došlo roku 1959. Na obsahu i primárním odborném zpracování má zásadní podíl PhDr. Otakar Votoček, tehdejší ředitel galerie, který shromáždil díla spojená svým původem, určením či funkcí s lokálním a regionálním prostředím. Soubor utvářejí díla z majetku několika institucí včetně Litoměřického biskupství a Oblastního muzea v Litoměřicích.

 

Mezi klíčová a nejstarší díla souboru patří reliéf sv. Kateřiny (2. polovina 13. století), socha sv. Petra (1. čtvrtina 14. století), Oplakávání Krista (kolem 1380), nejstarší reliéf tohoto námětu v Čechách, krásnoslohé sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory z Chlumu u České Lípy (kolem 1410) a mnohá další malířská a sochařská díla, včetně příkladů z oblasti uměleckého řemesla (vitraje, kolem 1410). Chef d´oeuvrem kolekce je Litoměřický oltář, šest monumentálních desek od nejvýznamnějšího malíře jagellonských Čech – Mistra Litoměřického oltáře. Z 1. poloviny 16. století pocházejí díla Mistra IW, Mistra oltáře ze Štětí a Mistra Slavětínského oltáře, neznámých autorů provozujících své dílny v severních Čechách, pravděpodobně v Litoměřicích.

 

Foto: MarkuSnakus Photography