Internet

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích jsou zpřístupněny od roku 1958  v patrové budově o čtyřech křídlech kolem malého vnitřního nádvoří v Michalské ul. 7. Budova se rozkládá na místě dvou až tří gotických domů sjednocených renesanční přestavbou, uliční průčelí pochází z let 1720–1730. Expozice je rozdělena do několika sálů, v sále gotiky jsou vystavena díla nejvýznamnějších umělců své doby z oblasti Litoměřicka a severozápadních a severních Čech z období 14.–16. století, zásadní význam má deskový oltář Mistra Litoměřického oltáře z doby po 1500. Renesance je zastoupena díly Mistra IW, žáka Lucase Cranacha st., Mistra Slavětínského oltáře, oltářem z Kerhartic a dalšími. V sále baroka se setkáme například s mistrovskými díly Petra Brandla, Jana Kupeckého, Matyáše Bernarda Brauna. Závěr expozice tvoří umění 19. a počátku 20. století vůdčích umělců české výtvarné scény. Kromě dlouhodobých expozic jsou prezentovány dočasné výstavy zaměřené převážně na současnou uměleckou tvorbu.

Ze zadní strany k budově přiléhá parkán vymezený gotickými městskými hradbami. Parkán je do současné podoby upraven Václavem Ciglerem a sezonně je využíván k sochařským výstavám.


Otevřeno:

Denně mimo pondělí duben – září: 9–12 a 13–18 hodin říjen–březen: 9–12 a 13–17 hodin

Vstupné:

Stálá expozice a výstava:
Dospělí: 50 Kč
Děti: 6-15 let – 10 Kč
Snížené vstupné: 25 Kč (studenti, senioři, majitelé ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné a držitelé Rodinných pasů (2 dospělí a nejméně 1 dítě): 60 Kč
Školní skupiny: 5 Kč za osobu
Vzdělávací programy, odborný výklad: 50 Kč za skupinu

Volný vstup: Děti do 6 let, tisk, držitelé karet ICOM, UHS, RG ČR,  studenti odborných vysokých škol, pedagogický doprovod

Vstupné při návštěvě pouze výstavy na parkánu galerie:
Dospělí: 10 Kč / děti, studenti a senioři zdarma