Sbírky – stálá expozice

STÁLÁ EXPOZICE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Expozice obsahuje sbírku starého umění, sbírku barokního umění a umění 19. a 20. století.

Umění z oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech v období 14. až 16. století

Malířství a sochařství 18. století